ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 4B


250 ฿

ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 4B


เป็นดินสอที่ถูกออกแบบมาช่วยให้เด็กๆ ฝึกจับดินสอได้อย่างถูกวิธีค่ะ
ความเข้ม 4B เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ
วัยเด็กเริ่มหัดเขียนตัวเลข หรือ กขค หรือ ABC ขนาดไส้ดินสอแบบกลางๆ
ช่วยให้บาลานซ์การจับดินสอดีขึ้น