ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 4B

250 ฿

ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 4B

รายละเอียด

เป็นดินสอที่ถูกออกแบบมาช่วยให้เด็กๆ ฝึกจับดินสอได้อย่างถูกวิธีค่ะ
ความเข้ม 4B เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ
วัยเด็กเริ่มหัดเขียนตัวเลข หรือ กขค หรือ ABC ขนาดไส้ดินสอแบบกลางๆ
ช่วยให้บาลานซ์การจับดินสอดีขึ้น

ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 6B

250 ฿

ดินสอสามเหลี่ยมคุมอง ความเข้ม 6B

รายละเอียด

เป็นดินสอที่ถูกออกแบบมาช่วยให้เด็กๆ ฝึกจับดินสอได้อย่างถูกวิธีค่ะ
ความเข้ม 6B เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-4 ขวบ
ไส้ดินสออ่อนและเข้ม สำหรับเด็กเพิ่งเริ่มหัดจับดินสอ ไม่ค่อยมีแรง
ความยาวดินสอสั้น ให้เด็กเริ่มฝึกบาลานซ์ในการถือดินสอ

Loading...